NEMOKAMI PINIGŲ PAVEDIMAI Į LIETUVĄ

Kompleksiniai skaičiai

  1. Kompleksinis skaičius užrašomas pavidalu Kompleksinis skaičius , kur x, y - realūs skaičiai ir Menamas vienetas
    Kompleksinio skaičiaus realioji dalis – realioji kompleksinio skaičiaus dalis
    Kompleksinio skaičiaus menama dalis – menama kompleksinio skaičiaus dalis
  2. Kompleksinis skaičius Jungtinis kompleksinis skaičius vadinamas jungtiniu su kompleksiniu skaičiumi
    Kompleksinis skaičius , jei Jungtinis kompleksinis skaičius Jungtinis kompleksinis skaičius
  3. jei Kompleksinis skaičius , tai Jungtinis kompleksinis skaičius