Формулы расчета простых и сложных процентов

Простые и сложные проценты. Данные формулы помогут Вам рассчитать простые и сложные проценты.

  1. Palukanu formule - paprastųjų palūkanų skaičiavimo formulė,
    I - paprastosios palūkanos nuo pradinės sumos P per n metų su i palūkanų norma

  2. Palukanu formule S - sukaupta (galutinė) vertė
  3. Palukanu formule - kaupiamasis daugiklis
  4. Palukanu formule - sudėtinių palūkanų skaičiavimo formulė
  5. Palukanu formule
    Palukanu formule - palūkanų norma