NEMOKAMI PINIGŲ PAVEDIMAI Į LIETUVĄ


Skaitiniai: Kaip lavinti matematinius gebėjimus

Suaugusiuju mokymas


Šaltinis: Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras, europa.eu/epale.
Paskelbė Jurgita MELAIKIENĖ, Švietimo mainų paramos fondas

Matematika tampa viena iš svarbiausių disciplinų mokymosi visą gyvenimą kontekste, nes jos reikia tiek kasdieniame gyvenime, tiek darbo vietose. Matematikos pagrindai yra reikalingi labai plačiam specialistų ratui: aplinkos apsaugoje, inžinerijoje, statybose, versle, telekomunikacijų srityje, tekstilėje, naujų energijos šaltinių atradime ir t.t. Todėl NORDPLUS ADULT projekto „Bendradarbiavimas, siekiant pagerinti matematikos įgūdžius nuolatinio vystymosi ir gerovės kontekste“ metu Lietuvos, Latvijos ir Estijos suaugusiųjų švietėjai atliko tyrimą, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti suaugusiųjų požiūrį į matematikos žinių reikalingumą kasdieniniame gyvenime ir profesinėje veikloje.

Atliekant apklausą, kurioje iš viso dalyvavo 883 trijų valstybių gyventojai, nustatyta, kad daugumai matematika padeda lavinti loginį mąstymą, priimti sprendimus, rasti naujų idėjų. Pasak respondentų, matematinės žinios, tokios kaip operacijų tyrimas, duomenų grupavimas, procentų ir vidurkių, statistinių duomenų skaičiavimas, grafinis jų vaizdavimas yra kasdienybės dalis įvairių profesijų atstovams. Svarbu, jog paaiškėjo, kad tyrimo dalyviai vertina matematikos mokslo potencialias vertybes: problemų sprendimą ir mąstymo vystymą, matematikos žinių privalumus darbo rinkoje, o matematikos mokymąsi įvardina, kaip vieną iš tobulėjimo galimybių. Todėl projekto dalyviai, vadovaudamiesi tokiomis tyrimo išvadomis, parengė metodines rekomendacijas suaugusiųjų švietėjams:
kelti matematikos dalyką dėstančių andragogų kvalifikaciją;
skatinti besimokančiuosius pagal formaliojo suaugusiųjų švietimo programas rinktis matematikos valstybinį brandos egzaminą ir papildomus šio dalyko modulius;
neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjams pasiūlyti įvairių praktinių matematikos žinių taikymo kursų (Excel programos panaudojimas įvairiems skaičiavimams atlikti, procentų ir vidurkių skaičiavimas, biudžeto ir finansiniai skaičiavimai, namų ūkio tvarkymas, įdomioji matematika);
taikyti inovatyvius matematikos dėstymo metodus, išnaudojant IKT galimybes, organizuojant nuotolinį mokymą, video pamokas, atmintį lavinančius bei grupinio darbo metodus.

Tiek tyrimu, tiek visa projekto veikla buvo siekiama skatinti suaugusiųjų domėjimąsi matematika, akcentuojant šio mokslo naudą asmeniniam tobulėjimui, kasdieninio gyvenimo kokybės gerinimui ir profesinei veiklai.