NEMOKAMI PINIGŲ PAVEDIMAI Į LIETUVĄ

Atvirkštinių matricų skaičiavimas

VIDEO PAMOKOS: Detalius sprendimų pavyzdžius su paaiš;kinimais ir atsakymais rasite skyriuje" Tiesinė algebra"'

Antros eilės atvirkštinės matricos A-1 skaičiavimas
|a11 a12|
A= |a21 a22|

|a11: a12: |
|a21: a22: |

Trečios eilės atvirkštinės matricos A-1 skaičiavimas
|a11 a12 a13|
A= |a21 a22 a23|
|a31 a32 a33|

|a11: a12: a13: |
|a21: a22: a23: |
|a31: a32: a33: |