Formules ir skaiciuokles
Uždavinių pavyzdžiai


Uždavinių sprendimų pavyzdžiai

Atlikite paiešką
Loading

Tiesinių lygčių sistemos sprendimas Kramerio metodu Parsisiųsti
Ekonomikos statistika - santykiniai dydžiai Parsisiųsti
Tiesinių lygčių sistemos - atvirkštinės matricos metoda Parsisiųsti
Diferencialinių lygčių sprendimo pavyzdžiai Parsisiųsti
Atsitiktinio įvykio tikimybės apskaičiavimas Parsisiųsti
Atsitiktinio dydžio pasiskirstymo funkcijos radimas Parsisiųsti
Paskolos dydžio banke apskaičiavimas Parsisiųsti
Moksleiviams: Trikampio kampai, perimetras, plotas Parsisiųsti
Moksleiviams: Lygiagretainio kraštinių, įstrižainės rad Parsisiųsti
Moksleiviams: įbrėžtiniai - apibrėžtiniai daugiakampiai Parsisiųsti
Moksleiviams: rodiklinės lygtys Parsisiųsti
Moksleiviams: logaritminės lygtys Parsisiųsti
Liopitalio taisyklė ribų skaičiavimui Parsisiųsti
Moksleiviams: algebra, trigonometrinės lygtys Parsisiųsti
Tolydžios kreivės ilgio apskaičiavimas Parsisiųsti
Metinės palūkanų normos apskaičiavimas Parsisiųsti
Moda, mediana - apskaičiavimo pavyzdžiai Parsisiųsti
Nykstamai mažėjančios funkcijos ribos skačiavimas Parsisiųsti
Funkcijos grafiko braižymas Parsisiųsti
Moksleiviams: funkcijos grafikų pavyzdžiai Parsisiųsti
Moksleiviams: funkcijos grafikų pavyzdžiai 2 Parsisiųsti
Pirmos eilės tiesinės diferencialinės lygtys Parsisiųsti
Asimetrijos koeficiento apskaičiavimas Parsisiųsti
Ploto, apriboto kreivėmis, apskaičiavimas Parsisiųsti
Tiesinės nehomogeninės antros eilės dif. lygtys Parsisiųsti
Neapibrėžtinių integralų skaičiavimai Parsisiųsti
Tiesės, einanančios per du taškus, lygtis Parsisiųsti
Apibrėžtinių integralų apskaičiavimas Parsisiųsti
Funkcijų išvestinių radimas Parsisiųsti
Tiesinės nehomogeninės diferencialinės lygtys Parsisiųsti
Laipsninės eilutės konvergavimo intervalas Parsisiųsti
Vektorių komplanarumo sąlyga Parsisiųsti
Tiesės erdvėje lygtis Parsisiųsti
Moksleiviams: supaprastinti reiškinį Parsisiųsti
Moksleiviams: trigonometrinės lygtys 2 Parsisiųsti
Moksleiviams: rodiklinės lygtys 2 Parsisiųsti
Antros eilės dalinės išvestinės Parsisiųsti
Funkcijos skleidimas laipsnine eilute, Teiloro eilute Parsisiųsti
Paviršiaus lygtis, ekstremumai Parsisiųsti
Moksleiviams: kvadratinės nelygybės Parsisiųsti
Funkcijos tyrimas Parsisiųsti
Sukinio tūris Parsisiųsti
Atsitiktinio dydžio dispersija Parsisiųsti
Kramerio - Gauso - atvirkštinės matricos metodai lygčių Parsisiųsti
Veiksmai su matricomis Parsisiųsti
Moksleiviams: iracionalių lygčių sprendimas Parsisiųsti
Moksleiviams: iracionalių reiškinių prastinimas Parsisiųsti
Funkcijų ribų skaičiavimas Parsisiųsti
Pirmos eilės dalinės išvestinės Parsisiųsti
Diferencialinio binomo integravimas Parsisiųsti
Iracionaliųjų funkcijų integravimas Parsisiųsti
Moksleiviams: bikvadratinės lygtys Parsisiųsti
Moksleiviams: aukštesnių eilių lygčių sprendimas Parsisiųsti
Funkcijos grafiko braižymas Parsisiųsti
Eilučių konvergavimo požymiai Parsisiųsti
Moksleiviams: kai kurios matematikos formulės Parsisiųsti
Moksleiviams: planimetrija - trikampis Parsisiųsti
Iracionalių lygčių sistemos sprendimas Parsisiųsti
Moksleiviams: stereometrija - kūgis Parsisiųsti
Kompleksiniai skaičiai - apibrėžimai ir pavyzdžiai Parsisiųsti
Integravimo formulės Parsisiųsti
Ribų skaičiavimas - neapibrėžtumas 1 laipsniu Parsisiųsti
Trigonometrinių funkcijų integravimas Parsisiųsti
Funkcijos riba - neapibrėžtumas 0:0 Parsisiųsti
Moksleiviams: rodiklinės lygtys su parametrais Parsisiųsti
Moksleiviams: rodiklinių lygčių sistemos Parsisiųsti
Moksleiviams: aritmetinė progresija, su pavyzdžiais Parsisiųsti
Moksleiviams: procentai Parsisiųsti
Išvestinės - apibrėžimai, taisyklės ir formulės Parsisiųsti
Moksleiviams: trigonometrinės lygtys, grafinis sprendimas Parsisiųsti
Skaičių eilutės konvergavimas Parsisiųsti
Investicijos projekto grynoji dabartinė vertė Parsisiųsti
Netiesinių lygčių sistemos sprendimai Parsisiųsti
Antros eilės kreivės - apskritimas Parsisiųsti
Antros eilės kreivės - elipsė Parsisiųsti
Antros eilės kreivės -hiperbolė Parsisiųsti
Matricos rangas Parsisiųsti
Moksleiviams: nelygybių sistemos Parsisiųsti
Moksleiviams: tekstiniai uždaviniai, judėjimas Parsisiųsti
Moksleiviams: tekstiniai darbo uždaviniai Parsisiųsti
Moksleiviams: rodiklinių funkcijų išvestinės Parsisiųsti
Sąlyginės tikimybės formulė ir apskaičiavimas Parsisiųsti
Atvirkštinės matricos apibrėžimas ir apskaičiavimas Parsisiųsti
Antros eilės kreivės susikirtimas su pirmos eilės kreive Parsisiųsti
Integravimas dalimis. xsinxdx Parsisiųsti
Kombinatorika - kėliniai be pasikartojimų Parsisiųsti
Kombinatorika - gretiniai be pasikartojimų Parsisiųsti
Apibrėžtinių integralų taikymai. Ploto skaičiavimas Parsisiųsti
Netiesioginiai integralai Parsisiųsti
Moksleiviams: tekstiniai uždaviniai - mišiniai (lydiniai) Parsisiųsti
Eilutės konvergavimo sritis Parsisiųsti
Veiksmai su aibėmis - poaibė, sankirta, sąjunga Parsisiųsti
Atvirkštinė funkcija - apibrėžimas ir pavyzdžiai Parsisiųsti
Funkcijos liestinės lygtis taške x0 Parsisiųsti
Minorai, adjunktai - apibrėžimas ir skaičiavimas Parsisiųsti
Aukštesnių (5-tos) eilių determinanto skaičiavimas Parsisiųsti
Braižymo uždaviniai: hiperbolės grafiko brėžimas Parsisiųsti
Moksleiviams: nelygybių sistemos, grafinis sprendimas Parsisiųsti
Moksleiviams: braižymo uždaviniai - tiesės dalijimas Parsisiųsti
Braižymo uždaviniai: elipsės grafiko brėžimas Parsisiųsti
Moksleiviams: algebra - intervalų metodas, nelygybės Parsisiųsti
Moksleiviams: algebra - logaritiminės nelygybės Parsisiųsti
Funkcijos y=(5x^2)/(x^2-9) tyrimas ir grafiko braižymas Parsisiųsti
Moksleiviams: loginiai uždaviniai Parsisiųsti
Ištirti funkciją y= (x^3-6x^2)^1/3 ir nubrėžti grafiką Parsisiųsti
Funkcijos ribos skaičiavimo metodai Parsisiųsti
Funkcijos tolydumas - apibrėžimai, pavyzdžiai Parsisiųsti
Funkcijos trūkio taškai, apibrėžimai ir pavyzdžiai Parsisiųsti
Neišreikštinės funkcijos diferencijavimas Parsisiųsti
Funkcijos, duotos parametrine forma, diferencijavimas Parsisiųsti
Sekos ribos apibrėžimas ir skaičiavimo pavyzdžiai Parsisiųsti
Vektorių kolinearumo sąlyga Parsisiųsti
Vektorių skaliarinė sandauga Parsisiųsti
Vektorių vektorinė sandauga - apibrėžimai ir pavyzdžiai Parsisiųsti
Mišri vektorių sandauga - apibrėžimas ir pavyzdžiai Parsisiųsti


Kitos naudingos temos:

Žinoti verta Cilindro (ritinio) tūrio, šoninio paviršiaus formulės

Žinoti verta Funkcijos apibrėžimo sritis, pavyzdžiai, video

Žinoti verta Išvestinių formulės laipsnių, trigonometrinės, logaritmų

Žinoti verta Kombinatorika: gretiniai, kėlinai, deriniai, video pamokaSkaičiavimų ir sprendimų pavyzdžiai:

Sprendimų pavyzdžiai Ploto skaiciavimas

Sprendimų pavyzdžiai Funkcijos Tyrimas

Sprendimų pavyzdžiai Sukinio Turis

Komentarai, klausimai, forumas
Komentarai
____________________________________________
Dalinamės Dalinamės žiniomis žiniomis


Buriame skaičiuojančius...

Vardas
Komentaras
Procentai

Paskolos palukanu skaiciuokle

skaičiuotuvas