Matematika
Uždavinių pavyzdžiai

Uždavinių sprendimų pavyzdžiaiAtlikite paiešką
Loading

Tiesinių lygčių sistemos sprendimas Kramerio metodu
Ekonomikos statistika - santykiniai dydžiai
Tiesinių lygčių sistemos - atvirkštinės matricos metoda
Diferencialinių lygčių sprendimo pavyzdžiai
Atsitiktinio įvykio tikimybės apskaičiavimas
Atsitiktinio dydžio pasiskirstymo funkcijos radimas
Paskolos dydžio banke apskaičiavimas
Moksleiviams: Trikampio kampai, perimetras, plotas
Moksleiviams: Lygiagretainio kraštinių, įstrižainės rad
Moksleiviams: įbrėžtiniai - apibrėžtiniai daugiakampiai
Moksleiviams: rodiklinės lygtys
Moksleiviams: logaritminės lygtys
Liopitalio taisyklė ribų skaičiavimui
Moksleiviams: algebra, trigonometrinės lygtys
Tolydžios kreivės ilgio apskaičiavimas
Metinės palūkanų normos apskaičiavimas
Moda, mediana - apskaičiavimo pavyzdžiai
Nykstamai mažėjančios funkcijos ribos skačiavimas
Funkcijos grafiko braižymas
Moksleiviams: funkcijos grafikų pavyzdžiai
Moksleiviams: funkcijos grafikų pavyzdžiai 2
Pirmos eilės tiesinės diferencialinės lygtys
Asimetrijos koeficiento apskaičiavimas
Ploto, apriboto kreivėmis, apskaičiavimas
Tiesinės nehomogeninės antros eilės dif. lygtys
Neapibrėžtinių integralų skaičiavimai
Tiesės, einanančios per du taškus, lygtis
Apibrėžtinių integralų apskaičiavimas
Funkcijų išvestinių radimas
Tiesinės nehomogeninės diferencialinės lygtys
Laipsninės eilutės konvergavimo intervalas
Vektorių komplanarumo sąlyga
Tiesės erdvėje lygtis
Moksleiviams: supaprastinti reiškinį
Moksleiviams: trigonometrinės lygtys 2
Moksleiviams: rodiklinės lygtys 2
Antros eilės dalinės išvestinės
Funkcijos skleidimas laipsnine eilute, Teiloro eilute
Paviršiaus lygtis, ekstremumai
Moksleiviams: kvadratinės nelygybės
Funkcijos tyrimas
Sukinio tūris
Atsitiktinio dydžio dispersija
Kramerio - Gauso - atvirkštinės matricos metodai lygčių
Veiksmai su matricomis
Moksleiviams: iracionalių lygčių sprendimas
Moksleiviams: iracionalių reiškinių prastinimas
Funkcijų ribų skaičiavimas
Pirmos eilės dalinės išvestinės
Diferencialinio binomo integravimas
Iracionaliųjų funkcijų integravimas
Moksleiviams: bikvadratinės lygtys
Moksleiviams: aukštesnių eilių lygčių sprendimas
Funkcijos grafiko braižymas
Eilučių konvergavimo požymiai
Moksleiviams: kai kurios matematikos formulės
Moksleiviams: planimetrija - trikampis
Iracionalių lygčių sistemos sprendimas
Moksleiviams: stereometrija - kūgis
Kompleksiniai skaičiai - apibrėžimai ir pavyzdžiai
Integravimo formulės
Ribų skaičiavimas - neapibrėžtumas 1 laipsniu
Trigonometrinių funkcijų integravimas
Funkcijos riba - neapibrėžtumas 0:0
Moksleiviams: rodiklinės lygtys su parametrais
Moksleiviams: rodiklinių lygčių sistemos
Moksleiviams: aritmetinė progresija, su pavyzdžiais
Moksleiviams: procentai
Išvestinės - apibrėžimai, taisyklės ir formulės
Moksleiviams: trigonometrinės lygtys, grafinis sprendimas
Skaičių eilutės konvergavimas
Investicijos projekto grynoji dabartinė vertė
Netiesinių lygčių sistemos sprendimai
Antros eilės kreivės - apskritimas
Antros eilės kreivės - elipsė
Antros eilės kreivės -hiperbolė
Matricos rangas
Moksleiviams: nelygybių sistemos
Moksleiviams: tekstiniai uždaviniai, judėjimas
Moksleiviams: tekstiniai darbo uždaviniai
Moksleiviams: rodiklinių funkcijų išvestinės
Sąlyginės tikimybės formulė ir apskaičiavimas
Atvirkštinės matricos apibrėžimas ir apskaičiavimas
Antros eilės kreivės susikirtimas su pirmos eilės kreive
Integravimas dalimis. xsinxdx
Kombinatorika - kėliniai be pasikartojimų
Kombinatorika - gretiniai be pasikartojimų
Apibrėžtinių integralų taikymai. Ploto skaičiavimas
Netiesioginiai integralai
Moksleiviams: tekstiniai uždaviniai - mišiniai (lydiniai)
Eilutės konvergavimo sritis
Veiksmai su aibėmis - poaibė, sankirta, sąjunga
Atvirkštinė funkcija - apibrėžimas ir pavyzdžiai
Funkcijos liestinės lygtis taške x0
Minorai, adjunktai - apibrėžimas ir skaičiavimas
Aukštesnių (5-tos) eilių determinanto skaičiavimas
Braižymo uždaviniai: hiperbolės grafiko brėžimas
Moksleiviams: nelygybių sistemos, grafinis sprendimas
Moksleiviams: braižymo uždaviniai - tiesės dalijimas
Braižymo uždaviniai: elipsės grafiko brėžimas
Moksleiviams: algebra - intervalų metodas, nelygybės
Moksleiviams: algebra - logaritiminės nelygybės
Funkcijos y=(5x^2)/(x^2-9) tyrimas ir grafiko braižymas
Moksleiviams: loginiai uždaviniai
Ištirti funkciją y= (x^3-6x^2)^1/3 ir nubrėžti grafiką
Funkcijos ribos skaičiavimo metodai
Funkcijos tolydumas - apibrėžimai, pavyzdžiai
Funkcijos trūkio taškai, apibrėžimai ir pavyzdžiai
Neišreikštinės funkcijos diferencijavimas
Funkcijos, duotos parametrine forma, diferencijavimas
Sekos ribos apibrėžimas ir skaičiavimo pavyzdžiai
Vektorių kolinearumo sąlyga
Vektorių skaliarinė sandauga
Vektorių vektorinė sandauga - apibrėžimai ir pavyzdžiai
Mišri vektorių sandauga - apibrėžimas ir pavyzdžiai

Komentarai, klausimai, forumas Komentarai
____________________________________________

Vardas
Komentaras
Kopijuoti leidžiama
Paieska
Klausimai atsakymai


Procentai

Matavimo vienetai

Plotas - turis

skaičiuotuvas